نانو سولفور

سولفور (گوگرد)

سولفور نام لاتین گوگرد است که این ماده در گروه ششم از جدول تناوبی قرار دارد و بالای این عنصر، اکسیژن قرار می­‌گیرد. گوگرد یک نافلز بد بو، بدمزه و چند ظرفیتی است که بیشتر به شکل بلورهای زرد رنگ موجود در کانی‌های سولفید و سولفات مشاهده می‌شود. گوگرد عنصری مهم برای همه‌ی موجودات زنده‌ است که برای مثال می‌توان به وجود گوگرد در ساختار آمینواسیدها و پروتئین‌ها اشاره کرد.

منبع اصلی صنعتی گوگرد در حال حاضر نفت و گاز طبیعی است. گوگرد مستقیماً با متان واکنش می دهد و دی سولفید کربن می دهد که برای تولید سلفون و ریون استفاده می شود. یکی از کاربردهای گوگرد عنصری در ولکانیزه کردن لاستیک است که در آن زنجیره های پلی سولفید به پلیمرهای آلی متصل می شوند. مقادیر زیادی سولفیت برای سفید کردن کاغذ و حفظ میوه های خشک استفاده می شود. بسیاری از سورفکتانت ها و مواد شوینده (مانند سدیم لوریل سولفات) از مشتقات سولفات هستند. سولفات کلسیم، گچ، هر سال در مقیاس 100 میلیون تن برای استفاده در سیمان پرتلند و کودها استخراج می شود.

نانو سولفور کیمیا

نانو سولفور کیمیا می تواند در صنایع مختلف نسبت به سایر اشکال گوگرد مورد استفاده قرار گیرد.

  • محلول 10 % نانو گوگرد، بعنوان قارچ کش و کنه کش در صنعت کشاورزی برای اولین بار توسط شرکت پترو کیمیا شریف کیش در ایران به ثبت رسیده است.