پوشش های هوشمند و کاتالیست های پیشرفته انرژی

مبدل زنگ پودری

پوشش های آب بندی

پوشش ضد جلبک و ضد خزه

مواد ضد رسوب دیگ بخار و بویلر

پوشش های ضد امواج الکترومغناطیس

پوشش ضد آتش و کندسوز کننده چوب

ملات چند منظوره مخصوص محیط خیس و زیر آب