اهمیت استفاده از پوشش های ضد رسوب، خزه و جلبک

پوشش ضد خزه و جلبک شرکت پتروکیمیا شرف کیش

چرایی اهمیت پوشش های ضد جلبک و ضد خزه رسوب دریایی تجمع میکروارگانیسم‌ها و ماکرو ارگانیسم‌ها روی سطوح غوطه‌ور تعریف می شوند که منجر به اثرات منفی اقتصادی، زیست‌محیطی و حتی ایمنی می‌شوند. رسوب گیری دریایی باعث ایجاد ناهمواری سطحی می شود که باعث افزایش مقاومت در برابر کشش کشتی در حال حرکت و در […]