تعمیرات بتنی زیر آب و محیط های خیس و زیر آب

ملات ترمیم کننده بتن زیر آب و محیط خیس و مرطوب

تعمیرات بتنی زیر آب و محیط های خیس و زیر آب سازه های بتنی و فلزی در محیط های مرطوب یا زیر آب در اثر فرسایش محیط آبی و سایر عوامل خارجی برای مدت طولانی آسیب می بینند. محیط باید به موقع ترمیم شوند در غیر این صورت تاثیر جدی بر استفاده ایمن و دوام […]